HEROKI s.r.o.

Korešpondenčná a fakturačná adresa

HEROKI s.r.o. Bohdanovce nad Trnavou 71, Bohdanovce nad Tranavou 919 09

IČO: 52298027 DIČ: 2120984162

Tel.: 0908924260 e-mail: info@heroki.eu

Firma je zapísaná v OR OS Trnava Vložka číslo: 44202/T

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava