REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Priezvisko a meno reklamujúceho:....................................................................................................................

Adresa:..................................................................................................................................................................

Dátum zakúpenia:...............................................................................................................................................

Názov tovaru:.......................................................................................................................................................

Množstvo a cena:................................................................................................................................................

Číslo objednávky:................................................................................................................................................

Popis problému: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Navrhovaný spôsob odškodnenia:

a) peniaze za produkt späť na účet, IBAN účtu...............................................................................................

b) zaslanie ďalšieho produktu

c) iné.....................................................................................................................................................................


Dátum:.................................                                                      Podpis:..........................................


Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru:

HEROKI s.r.o.

Bohdanovce nad Trnavou 71

Bohdanovce nad Trnavou 919 09